Lähetystyön päämääränä on seurakunnan leviäminen kaikkeen maailmaan ja ihmisten pelastuminen kadotuksesta iankaikkiseen elämään. Työn varsinaisina välineinä ovat kristillinen kaste ja Jumalan sanan, Raamatun, opetus. Evankeliumia tulee viestittää rajoituksetta kaikille niille ihmisille, jotka eivät vielä tai eivät enää usko Kristukseen. Opetus- ja julistustyön ohella lähetystyön olennainen osa on myös diakonia. Köyhyyden ja hädän välittömän lieventämisen lisäksi tarvitaan myös pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä.

Kansanlähetyksen työmuotoihin kuuluu erityisesti Lähi-idässä ja Afrikassa tehtävä kehitysyhteistyö. Raamatunkäännöstyötä tehdään mm. Etiopiassa ja Venäjällä, mediatyötä erityisesti Lähi-idän alueella ja lähetyslentotyötä Keniassa. Myös juutalaistyö on oleellinen osa työmme kokonaisuutta. Muista työmuodoista ja alueista voit lukea lisää maa- tai aluekohtaisesti Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen sivuilta.

Kansanlähetys suuntaa lähetystyönsä ensisijaisesti sellaisten kansojen pariin, joissa kristillinen todistus on vähäisintä. Työn päämääränä on itsenäisten kansallisten luterilaisten kirkkojen syntyminen ja kasvaminen. Suurin osa näistä kansoista elää ns. 10/40-ikkunan alueella ja muodostaa merkittävimmän osan evankeliumilla vielä saavuttamatonta nuorten ja lasten maailmaa. Näitä kansoja kutsutaan lähetysstrategiassamme nimellä (evankeliumilla) saavuttamattomat kansat. Merkittävintä ja laajinta osaa saavuttamattomista kansoista Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa yhdistää niiden valtauskonto islam.